Algemene voorwaarden Catharina Española

 1. Via de website meld je je aan voor een van onze cursussen en je ontvangt dan dezelfde dag een bevestiging dat je inschrijving in goede orde is ontvangen. Ontvang je niets, meld je dan nog een keer want dan is er iets fout gegaan.
 2. Vanaf de dag waarop de cursus start, is geen restitutie van lesgeld  meer mogelijk en is de inschrijving definitief. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname. Doorschuiven naar een andere periode is niet mogelijk.
 3. Je kunt altijd overstappen naar een andere cursus op een ander niveau, mits deze cursus is doorgegaan en er voldoende plek is in de groep. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 4. Het is mogelijk om (gemiste) lessen in te halen. Je kunt gebruik maken van alternatieve lessen in dezelfde cursusperiode, indien beschikbaar. Zodra de cursus start zal je cursus 10 weken duren. Schoolvakanties  en/of afwezigheid van de docent tellen niet mee. Je kunt alleen lessen inhalen op andere lestijden. Dus niet op je eigen lestijd/uur.
 5. Lesdagen, lestijden en cursusprijzen zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden op tijd gecommuniceerd. Wanneer de les uitvalt door onvoorziene calamiteiten op de lesdag, zal de docent zo spoedig een inhaalmoment afstemmen. De les vindt dan plaats op het moment dat de meeste cursisten kunnen. 
 6. Inschrijving voor de cursussen is open voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 7. De cursusduur is 10 lessen. Het is niet nodig je elke keer opnieuw in te schrijven voor een vervolgcursus. Wanneer je wil stoppen, dan dien je je uiterlijk 3 weken voor aanvang van de volgende cursusreeks je per mail af te melden.
 8. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. Uitzonderingen daargelaten.
 9. Een inschrijving staat op naam en is niet overdraagbaar.
 10. Catharina Española behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In eerste instantie biedt Catharina Española een alternatief. Komt het alternatief niet uit? Dan kun je dit kenbaar maken en ontvang je het volledige cursusgeld terug. Voor alle terugbetalingen geldt een uiterlijke termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop is gecommuniceerd dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
 11. Tijdens de cursus maakt een docent of medewerker van Catharina Española soms een groepsfoto. Deze plaatsen we op onze website, Facebook- of Instagram-pagina als herinnering aan een groep, evenement,  wandel- en/of studiereis. Wil je niet op deze foto staan? Laat het even weten, het is uiteraard geen verplichting. Gebruiken we de foto voor commerciële doeleinden, dan vragen wij altijd om toestemming.

Catharina Española zal alle informatie die door opdrachtgevers/cursisten is verstrekt zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.